Skip to content

Galiciska

Databas och galiciska galicierna som, för hans arbete, hans biografi, konstnärliga eller professionell, förtjänar ett särskilt omnämnande. www.galegos.info