Skip to content

Galicijščina Course Online

Curso GallegoGalicijščina seveda online, besedišče, slovnico. dejavnosti in zvoka. www.cursodegallego.com