Skip to content

Galícijčiny Galicians,

Databáza a galícijčiny Galicians, ktorí pre svoju prácu, svoj životopis, umeleckej alebo odbornej, si zasluhujú osobitnú zmienku. www.galegos.info