Skip to content

Digital Galicia

  Galicia Digital Platform digitālo tematiskus portālus tiešsaistē. Uzņēmumi, nodarbinātības, apvienības, kultūras, tirdzniecības izstādes, transportēšana, fashion, Galicia, sports, autoceļiem, uz Santiago, iestādēm, tūrisma, websgalicia, pašvaldības, būvniecības un jaunieši. Un news sekcijas, Aktualitātes, Atzinums, Calendar svēto, receptes, pakalpojumi. www.galiciadigital.info