Skip to content

Galegos

  Base de datos "galegos.info" dos galegos e galegas que, polo seu labor, a súa biografía, obras artísticas ou profesionais, merecen mención especial.  www.galegos.info